Rozszerzenie Top Crane

top crane platform

Mast Climber Top Crane (MCTC) jest rozszerzeniem żurawia, dodającym podestom ruchomym masztowym samowznoszącym wiele właściwości żurawia budowlanego. Jest ono mocowane na maszcie żurawia Mast Climber i może obracać się o 360°. Przy zastosowaniu przeciwwagi możliwe jest podnoszenie ładunków do 1000 kg. Żuraw może być stosowany do podnoszenia towarów z podłoża na pomost lub bezpośrednio do budynku. Jest to dobry wybór, na przykład, na placach budowy, gdzie montowane są elementy elewacji lub okna. Dzięki żurawiowi, elementy mogą być podnoszone na pomost, a pracownicy na pomoście Mast Climber mogą w tym samym czasie wykonywać prace montażowe. Top Crane pozwala na oszczędności na kosztach maszyn (żurawi) i przestrzeni operacyjnej na placu budowy.

Udźwig zależy od długości ramienia podnoszącego oraz od wyposażenia żurawia Top Crane w przeciwwagę. Top Crane może przenosić ładunek do 900 kg, gdy jest wyposażony w przeciwwagę, a bez niej ramię żurawia jest w stanie unieść materiał o masie do 400 kg na końcu żurawia. Ponadto, podnoszone towary mogą być obracane dookoła o 360°, wokół masztu i przenoszone wzdłuż 6-metrowego ramienia żurawia.

top crane installation

Pełny obrót o 360° jest specjalną cechą żurawia. Pełny obrót daje więcej możliwości przenoszenia materiałów na placu budowy. Wydajność wzrasta, gdy towary mogą być podnoszone z poziomu gruntu na podest lub dach budynku. Zmniejsza to przestoje i koszty transportu towarów oraz poprawia wydajność.

Montaż żurawia Top Crane jest łatwy i szybki, ponieważ wymaga tylko nieco więcej czasu, niż standardowy montaż podestu ruchomego masztowego samowznoszącego. Najpierw wznoszony jest Mast Climber, a Top Crane jest montowany na szczycie masztu żurawia Mast Climber. Praktycznie za jednym razem montujesz dwie maszyny.

Obecni właściciele żurawi Mast Climber firmy Scanclimber mogą wykorzystać Mast Climber Top Crane, ponieważ jest on kompatybilny z żurawiami Mast Climber SC1300, SC4000, SC5000, SC6000 i SC8000.

Podwójne zastosowanie jest główną zaletą żurawia Mast Climber. Na pomoście może pracować więcej osób, a żuraw może w tym samym czasie podnosić ładunki. Zwiększa to wydajność pracy i poprawia wykorzystanie dostępnych zasobów. Zamiast używać dwóch lub więcej różnego rodzaju maszyn, za pomocą Mast Climber Top Crane można zaoszczędzić kapitał początkowy, koszty pracy i obsługi, a także miejsce do pracy na budowach.

top crane down up

Żuraw Mast Climber bez przeciwwagi może stać swobodnie bez kotwienia do wysokości 15 m (wymagana jest podstawa na wózku). Maksymalna wysokość masztu dla swobodnego ustawienia z przeciwwagą wynosi 11 m. To umożliwia wykorzystanie wolnostojącego żurawia Mast Climber z żurawiem Top Crane przy projektach budynków o wysokości 3–5 pięter. Gdy maszt podestu ruchomego masztowego samowznoszącego jest zakotwiony, Top Crane może być zamontowany do dowolnej wysokości masztu.

Mast Climber o cechach maszyny typu 2 w 1 może być montowany w różnych lokalizacjach i do różnych zastosowań. Możliwe jest zastosowanie na przykład w montażu okien lub pracach przy balkonach. Żuraw Mast Climber może podnosić towary na poszczególne piętra lub na pomost z poziomu gruntu, podczas gdy na pomoście trwają prace. Mast Climber z żurawiem Top Crane może być używany na dwa sposoby:

  • Zastosowanie w koordynacji z podestem MCWP: Mast Climber crane can be used increase the project productivity by lifting material or tools from ground to the platform and vice versa.
  • Zastosowanie niezależne: Żuraw działa oddzielnie, niezależnie od pracy podestu ruchomego masztowego samowznoszącego, tzn. żuraw może być wykorzystywany do przenoszenia towarów na określony poziom lub dach budynku, podczas gdy pracownicy na MCWP wykonują swoją pracę niezależnie.
  • Feel free to leave us a message if you have any requests, questions or feedback and we'll get back to you as soon as possible.

    Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Mail
Contact